Het Team Kompas

Het Team Kompas is een praktisch instrument voor Teamontwikkeling. Team Kompas wordt gebruikt om teams efficiënter en effectiever te laten samenwerken. Een Team Kompas Rapport kan worden gemaakt door een JTI Certified Practitioner met een accreditatie voor het Team Kompas. De practitioner maakt hierbij gebruik van de verkregen JTI voorkeursprofielen van de teamleden.

Het Team Kompas is gebaseerd op twee modellen: 'The Elements of Work' en 'The Chain of Work' en is een aanvulling op de typetheorie van C.G. Jung. Het Team Kompas is onderdeel van een serie publicaties van OPTIMAS Organisational Psychologists, Noorwegen, die een deskundigheid opgebouwd hebben omtrent diverse aspecten en toepassingen van de Jungiaanse typetheorie.

Uitgangspunten

Twee vooronderstellingen liggen ten grondslag aan ons begrip van teamwerk en hoe teams kunnen worden ontwikkeld:

Mensen zijn verschillend.
Mensen ervaren bepaalde taken verschillend.

Je kunt stellen dat geen enkel individu compleet kan zijn, maar een team kan dit wel.

Teamrollen

Persoonlijkheidsvoorkeuren worden in dit model omgezet in acht teamrollen. Iedere voorkeur vertegenwoordigd drie teamrollen die logischerwijs best passen bij het voorkeurstype.

het team kompas werkboekjeDoor te werken met Team Kompas als aanvulling op het verkregen eigen inzicht op basis van je Jungian Type Index, krijgt iedere deelnemer inzicht in de rollen die hij/zij van nature het makkelijkst vertegenwoordigd in het team.

Sluit dit aan bij de werkelijke situatie?
Hoeveel tijd besteed je aan welke rol?

De inzichten vanuit het Team Kompas kunnen een aanleiding zijn om rollen en taken te herschikken in het team om een optimaal resultaat te halen mèt minder energie.

Voorbeelden uit een Team Kompas rapport

Team Kompas Demo1
Team Kompas Demo3
Team Kompas Demo2
Team Kompas Demo4

Een JTI / Team Kompas Certified Practitioner vertelt jou veel meer over voorkeuren en de dynamiek in Teams.

Een JTI / Team Kompas Certified Practitioner vertelt jou veel meer over voorkeuren en de dynamiek in Teams.

Team Kompas Certified Practitioners mogen werken met het Het Team Kompas en kunnen inzicht geven in de dynamiek van de verschillende voorkeuren in teams. Wil je meer leren over Team Kompas?

  • Teamrollen
  • Team dynamiek
  • Communicatie
  • Ontwikkeling
  • Als leider of manager
Neem dan contact op met een Team Kompas Certified Practitioner bij jou in de buurt, raadpleeg daarvoor het register.

Zoek een Team Kompas Certified Practitioner

Jungian Type Academy

jti logoJungian Type Academy - Accreditatieopleiding van de Jungian Type Index en voor typologieverdieping in Nederland. De JTI Accreditatie en de Specialisatie Modules zijn bedoeld voor professionals met mensgerichte beroepen. De kennis is breed toepasbaar in allerlei branches. Na het volgen van de accreditatieopleiding ben je JTI Certified Practitioner.

Inloggen / Uitloggen gebruikers