Teamrollen & Het Team Kompas

het team kompas jtiPersoonlijkheidsvoorkeuren worden in dit model omgezet in acht teamrollen, van persoonlijkheidsvoorkeur naar gedrag. Iedere voorkeur vertegenwoordigd drie teamrollen die logischerwijs het best passen bij het voorkeurstype.

Door te werken met Team Kompas als aanvulling op het verkregen eigen inzicht op basis van je Jungian Type Index, krijgt iedere deelnemer inzicht in de rollen die hij/zij van nature het makkelijkst vertegenwoordigd in het team.

Om te kunnen werken met het Team Kompas en de teamrollen ben je JTI Certified Practitioner, bovendien heb je een accreditatie voor het Team Kompas.

We kennen de volgende Teamrollen

Verkennen

verkenner

Verkennen zorgt ervoor dat de juiste informatie bij de juiste personen op het juiste moment aanwezig is. De informatie kan richting geven aan besluitvorming, samenwerking, productie en ontwikkelingen.

Lees meer

Promoten

promotorPromoten is belangrijk om mensen te motiveren en hun enthousiasme te winnen voor nieuwe concepten, ideeën of veranderingen in de organisatie.

Lees meer

Invoeren

invoerderInvoeren bestaat uit het stellen van doelen en deadlines, planning en structurering van de beschikbare middelen, processen en routines.

Lees meer

Evalueren

evalueerderEvalueren is relevant om er zeker van te zijn dat producten of diensten volgens afgesproken standaarden zijn geleverd en feedback te ontvangen om eventueel verbeteringen aan te kunnen brengen.

Lees meer

Vernieuwen

verkenner

Vernieuwing is de basis van verandering in de organisatie. Het experimenteren met nog onbekende en ondoordachte concepten en soms op "wilde ideeën en benaderingen". 

Lees meer

Ontwikkelen

ontwikkelaarOntwikkelen betekent onderzoeken van problemen, het koesteren van de nieuwe ideeën en erop toezien dat ze ook verwezenlijkt worden.

Lees meer

Uitvoeren

uitvoerderUitvoering betreft de dagelijkse afhandeling van zaken, de dagelijkse routine van het behalen van concrete resultaten op een efficiënte wijze.

Lees meer

Onderhouden

onderhouderOm als team of organisatie ook op de langere termijn effectief te zijn moet blijvend aandacht besteed worden aan de mensen, de fysieke infrastructuur en de kernwaarden.

Lees meer

Jungian Type Academy

jti logoJungian Type Academy - Accreditatieopleiding van de Jungian Type Index en voor typologieverdieping in Nederland. De JTI Accreditatie en de Specialisatie Modules zijn bedoeld voor professionals met mensgerichte beroepen. De kennis is breed toepasbaar in allerlei branches. Na het volgen van de accreditatieopleiding ben je JTI Certified Practitioner.

Inloggen / Uitloggen gebruikers