De 16 Jungian Type Index - JTI Persoonlijkheidstypes

ISTJ
ISFJ
INFJ
INTJ
ISTP
ISFP
INFP
INTP
ESTP
ESFP
ENFP
ENTP
ESTJ
ESFJ
ENFJ
ENTJ

De 16 Jungian Type Index - JTI Persoonlijkheidsvoorkeuren / typeprofielen bestaan uit 4 letters en komen tot stand door voorkeuren vanuit 4 verschillende dimensies. Iedere letter van een profiel komt overeen met één van onderstaande voorkeuren. Per dimensie is er één voorkeur dominant. 

Dimensie Voorkeur
Energie Extroversion - Introversion
Waarnemen Sensing - iNtuition
Besluitvorming Thinking - Feeling
Levensstijl Judging - Perceiving

 

Een JTI Certified Practitioner vertelt jou veel meer over deze voorkeur!

Een JTI Certified Practitioner vertelt jou veel meer over deze voorkeur!

JTI Certified Practitioners hebben verschillende manieren geleerd om naar vraagstukken te kijken vanuit de diversiteit van typologie en de Jungian Type Index. Ze weten hoe ze verschillende ‘lenzen’ kunnen toepassen. Wil je meer leren in een feedbackgesprek over dit type, bijvoorbeeld over;

  • Sterktes van je voorkeuren
  • Leerstijl
  • Communicatie
  • Loopbaan
  • Als leider of manager
Neem dan contact op met een JTI Certified Practitioner bij jou in de buurt, raadpleeg daarvoor het register.

Zoek een JTI Certified Practitioner

Jungian Type Academy

jti logoJungian Type Academy - Accreditatieopleiding van de Jungian Type Index en voor typologieverdieping in Nederland. De JTI Accreditatie en de Specialisatie Modules zijn bedoeld voor professionals met mensgerichte beroepen. De kennis is breed toepasbaar in allerlei branches. Na het volgen van de accreditatieopleiding ben je JTI Certified Practitioner.

Inloggen / Uitloggen gebruikers